Pracownik zabezpieczenia technicznego - zabezpieczenia mechaniczne

1600 zł
Czas: 48 godz.
Miejsc: Ostatnie 4!

Zakres kwalifikacji

Uzyskanie Zaświadczenia o ukończeniu kursu pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie:

 • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnego otwierania w miejscach zainstalowania

wydanego  (wg wzoru MEN), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny), w trybie kształcenia na odległość przez platformę szkoleniową (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • e-learning: rozpoczniesz kurs w 15 min. - uczysz się kiedy chcesz przez Internet.
 • kurs dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 8.30-16.30,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne.

Opis szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym.
 • Czas trwania szkolenia wynosi 36 godzin zegarowych (48 godzin dydaktycznych liczonych po 45 minut).
 • Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (dziennej, zaocznej), w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning) z wykorzystaniem specjalistycznej platformy szkoleniowej umieszczonej na stronie www.kursy.target-training.eu
 • Tryb odbycia szkolenia oraz zakres uzyskiwanych kwalifikacji wybiera uczestnik.
 • Uczestnik kształcenia na odległość (w zależności od potrzeb własnych) może za dodatkową opłatą wziąć udział w warsztatach praktycznych.
 • Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia (wg wzoru MEN), które uprawnia uczestnika szkolenia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 • Koszt uczestnictwa:
  • e-learning: 1600,00 zł brutto (płatne jednorazowo lub w dwóch ratach: rata I w kwocie 800,00 zł przed rozpoczęciem szkolenia, rata II w kwocie 800,00 zł po ukończeniu szkolenia),
  • tryb stacjonarny i zaoczny (wykłady + zajęcia praktyczne): 2600,00 zł brutto (płatne jednorazowo),
  • forma mieszana (blended learning): cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości dni zajęć praktycznych,
  • opcje dodatkowe (na specjalne życzenie uczestnika kursu):
   • udział w dodatkowych zajęciach praktycznych - 1100,00 zł brutto za dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych).

Tematyka

Dokonywanie rezerwacji

Dla Państwa wygody rezerwacje, zapisy i zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: tel. + 48 603 480 777,
 • pocztą internetową - e-mail: biuro@target-training.pl
 • za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie (po kliknięciu "zgłoś się" na zdjęciu głównym),
 • osobiście (w naszej placówce).

Szkolenia powiązane 

DSC00560

DSC00084

Szkolenia pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie:

 1. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania, lub
 2. montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania, lub
 3. projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania, lub
 4. projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania, lub
 5. administrowania, projektowania i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym wg Normy Obronnej NO-04-A004, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.