Target Training - centrum szkolenia pracowników zabezpieczenia technicznego

Zrealizujemy zajęcia w Twoim imieniu ...

Jeżeli realizujecie Państwo specjalistyczny kurs, szkolenie, seminarium, wykłady, warsztaty lub inną formę kształcenia i potrzebny Państwu doświadczony wykładowca, szkoleniowiec, trener (zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych), z chęcią Państwu pomożemy. Przyjmujemy zlecenia na przeprowadzenie określonych bloków tematycznych, jak np.:

 • Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia.
 • Taktyka wykonywania zadań ochrony osób.
 • Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia.
 • Detektywistyka.
 • Wyszkolenie strzeleckie, w tym strzelanie z broni palnej.
 • Ochrona imprez masowych.
 • Projektowanie i montaż systemów alarmowych.

Ponadto prowadzimy na zlecenia indywidualne i pracodawców warsztaty, treningi i konsultacje indywidualnych, w tematyce:

 • Profesjonalna obsługa klienta.
 • Komunikacja interpersonalna w pracy.
 • Etykieta biznesu.
 • ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć i prowadzić z sukcesem własną działalność gospodarczą?
 • Sztuka wystąpień publicznych i prezentacji.
 • Kreowanie własnego wizerunku i autoprezentacja w miejscu pracy.
 • Doradztwo i poradnictwo zawodowe.
 • Jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej?
 • Jak dobrze napisać CV i list motywacyjny?
 • Techniki aktywnego poszukiwania pracy.
 • Stres, techniki redukcji stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Trening interpersonalny.
 • Asertywność.
 • Warsztaty skutecznej nauki i zapamiętywania – Trening umysłu.
 • Zarządzanie sobą w czasie, organizacja pracy własnej i efektywność w pracy.
 • Efektywna współpraca w zespole bez konfliktów i napięć.
 • Kreatywność źródłem sukcesu w pracy.