kursy instalowania systemow alarmowych target training

Szkolenia obejmują ...

 

instalowanie, konserwację oraz eksploatację systemów alarmowych, jak: system sygnalizacji włamania i napady (SSWiN), system telewizji dozorowej CCTV oraz CCTV IP, systemów kontroli dostępu SKD (opcjonalnie + rejestracji czasu pracy SKD + RCP).

Forma i miejsce realizacji

Szkolenie można odbyć w formie stacjonarnej (tryb dzienny lub zaoczny) lub w formie mieszanej (blended learning):

 • tryb dzienny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
 • tryb zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele) w godz. 9.00-17.00,
 • forma mieszana: e-learning + zajęcia stacjonarne,
 • miejsce realizacji (tryb dzienny i zaoczny): TARGET TRAINING w Szczecinie.

Sposób organizacji

 • Zajęcia prowadzone są indywidualnie (w formie jeden na jeden: uczestnik - szkoleniowiec) oraz w małych grupach szkoleniowych (w przypadku grup zorganizowanych).
 • Grupą docelową, do której kierowane są kursy stanowią osoby posiadające ogólną wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń systemów zabezpieczenia technicznego osób i mienia, w tym z niski stopień znajomości zagadnień objętych zakresem szkolenia.
 • Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Program poszczególnych szkoleń może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Zajęcia kończą się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Rodzaje szkoleń

 • Instalowanie, konserwacja i naprawy systemów cyfrowej telewizji dozorowej CCTV IP, wtym:
  • praktyczny montaż, konfiguracja i eksploatacja systemów cyfrowej telewizji dozorowej zbudowanych w oparciu o kamery IP (CCTV IP) - Vivotek, Novus lub BCS.
 • Instalowanie, eksploatacja i konserwacja systemów telewizji dozorowej CCTV, w tym:
  • praktyczny montaż, konfiguracja i eksploatacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) zbudowanego w oparciu o urządzenia NOVUS, Vivotek lub BCS.
 • Instalowanie przewodowych systemów alarmowych, w tym do wyboru:
  • praktyczny montaż, konfiguracja i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zbudowanych w oparciu o urządzenia firmy SATEL (centrale: INTEGRA 64, VERSA 5) lub/oraz
  • praktyczny montaż, konfiguracja i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zbudowanego w opartciu o urządzenia firmy DSC (centrala PC1616) lub/oraz
  • praktyczny montaż, konfiguracja i eksploatacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy zbudowanego w oparciu o urządzenia „bibinet” firmy Micromade.
 • Instalowanie bezprzewodowych systemów alarmowych, w tym do wyboru:
  • praktyczny montaż, eksploatacja i konserwacja systemów alarmowych JABLOTRON 100, Jablotron Oasis lub/oraz
  • praktyczny montaż, eksploatacja i konserwacja systemów alarmowych ALEXOR.