590 zł
Czas: 26 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 10

Służba porządkowa i informacyjna na imprezach masowych

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze członka służby porządkowej i służby informacyjnej na imprezach masowych. W relatywnie krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe, które są poszukiwane na rynku branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Możesz podejmować zatrudnienie w ochronie imprez masowych (np. artystyczno-rozrywkowych, sportowych, w tym meczy piłki nożnej).
1650 zł
Czas: 52 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: 10

Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

Szkolenie kierowane jest do osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych. W relatywnie krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe, które są poszukiwane na rynku branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Możesz podejmować zatrudnienie w ochronie imprez masowych (np. artystyczno-rozrywkowych, sportowych, w tym meczy piłki nożnej).