Wybierz interesujące Cię szkolenie

650 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 40 godz.
Miejsc: Ostatnie 5!

Szkolenie doskonalące KPOF

Zakres szkolenia obejmuje: wyszkolenie strzeleckie (w tym strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby), przedstawienie aktualnego stanu prawnego, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz samoobronę i techniki interwencyjne. Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
610 zł
-100 zł
510 zł
Czas: 10 godz.
Forma: e-learning
Miejsc: Ostatnie 3!

Ochrona wartości pieniężnych

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz z zakresu sposobu zachowania się (postępowania) w sytuacjach zagrożenia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą kasową oraz przenoszeniem i przewożeniem wartości pieniężnych, np. napad na kasę, napad podczas transportowania (przenoszenia, przewożenia) wartości pieniężnych.
510 zł
Czas: 14 godz.
Forma: e-learning
Miejsc: Ostatnie 2!

Opracowywanie planów ochrony

Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu opracowywania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne) indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku grup zgłoszenia zorganizowanych).
720 zł
Forma: dziennie | weekendowo
Czas: 8 godz.
Miejsc: 7

Szkolenie operatorów stacji monitorowania sygnałów alarmowych

Szkolenie obejmuje przygotowanie pracowników ochrony fizycznej do zajmowania stanowiska Operatora stacji monitorowania sygnałów alarmowych. W ramach szkolenia nabędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania czynności polegających na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz procedur postępowania w przypadku zdarzeń alarmowych i technicznych.