Wybierz interesujące Cię szkolenie

500 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Kurs samoobrony dla Pań

Kurs samoobrony dla kobiet (dziewcząt) oparty na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Nauczysz się, jak będąc w domu, na ulicy, w szkole lub innym miejscu publicznym nie czuć się bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
600 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Kurs samoobrony (zakres pierwszy)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki (poziomu pierwszego), dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
880 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Kurs samoobrony (zakres drugi)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki (poziomu drugiego), dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
1050 zł
Czas: 10 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Kurs samoobrony (zakres trzeci)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki (poziomu pierwszego), dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
1200 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Kurs samoobrony (zakres rozbudowany)

Kurs obejmuje nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestnik poznaje techniki, dzięki którym przestanie być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w razie próby użycia wobec niego przemocy. Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek.
900 zł
Czas: 60 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 2!

Kurs samoobrony i technik interwencyjnych

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu stosowania technik samoobrony i technik interwencyjnych przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Nauczysz się, jak się bronić w razie próby użycia wobec Ciebie przemocy i jak dokonać skutecznej interwencji wobec sprawcy niebezpiecznego czynu przestępczego. Nasi instruktorzy (trenerzy) dostosują tempo zajęć oraz techniki samoobrony dla każdego uczestnika, bez względu na jego predyspozycje ruchowe i wiek. Program kursu może być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
220 zł
Czas: 8 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 4!

Bezpieczeństwo w miejscu pracy z elementami samoobrony - pracowników socjalnych i innych

Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych dla pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie; urzędników, komorników, taksówkarzy, pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli, kontrolerów biletów komunikacji miejskiej, ratowników medycznych, bankowców, kasjerów, pracowników działów obsługi interesanta, prywatnych detektywów itp.
950 zł
Czas: 20 godz.
Forma: dziennie | weekendowo
Miejsc: Ostatnie 3!

Praktyki instruktorskie

Praktyki i staże instruktorskie dla uczestników kursów instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona. Praktyka obejmuje: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktora, samodzielne demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorowi podczas zajęć, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zajęcia prowadzone są zarówno w małych, jak i w dużych grupach szkoleniowych (5-10 lub 11-30 osób). Czas trwania praktyki wynosi nie mniej niż 20 godzin zegarowych. Program praktyki może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.