1600 zł
Czas: 30 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: 6

Szkolenie inwestorów i administratorów systemów alarmowych

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zarządzanie i administrowanie systemami alarmowymi wykorzystywanymi do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających ochronie. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne) - indywidualnie (w formie sam na sam: szkoleniowiec - uczestnik) lub w małych grupach szkoleniowych (w przypadku grup zgłoszenia zorganizowanych).
1880 zł
Czas: 64 godz.
Forma: stacjonarnie | e-learning | blended learning
Miejsc: Ostatnie 4!

Szkolenie administratorów systemów alarmowych

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje administrowanie, projektowanie i montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4, w tym dla MON, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania. Zajęcia realizowane są stacjonarnie (tryb dzienny / zaoczny) lub w formie mieszanej (e-learning + zajęcia praktyczne).